Zajímavost z roku 1849 (z digit. čas. Zahrádka sv. Františka z roku 1892)

Zprávy z MBS

(informaci zaslala Daniela Břoušková)

Mcelský kostelník Josef Balda byl roku 1849 svědkem událostí zjevení Panny Marie a Ježíše Dítěte třem dětem ve Mcelích na Nymbursku.

Roku 1892 vycházely jeho vzpomínky v časopise “ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA” pod názvem “Miláčkové Královny sv. Růžence – podivuhodné události ve Mcelích na Nymbursku” ( číslech 1 – 7 měsíčníku )

V čísle 1. z roku 1892 začíná článek na str. 13. (najdeš http://kramerius4.nkp.cz/search/ – zadáš Zahrádka sv. Františka a najdeš ročník 1892)      ZDE   

Podrobně zde popisuje průběh událostí zjevení a také potvrzuje, že terciářka Františka Fryčová, jedna ze mcelských dětí, roku 1865 zemřela v pověsti svatosti v Osenicích u Dětenic.

ČASOPIS NYNÍ DIGITALIZOVALA NÁRODNÍ KNIHOVNA NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kéž tato zpráva potěší mnohé 🙂

Daniela Břoušková