Tohle stojí opravdu za to číst….

Blog kalendáře Mezinárodní rada SFŘ

KLIKNI ZDE PRO Přečtení : http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3297

Čtyři skvělé a velice aktuální přednášky na tomto setkání přednesli:

• P. Raniero Cantalamessa, OFMCap. „Sekulární františkánský řád, živá paměť raného františkánského kázání“ byla zaměřena na téma pokání, protože Sekulární františkánský řád se zrodil právě z tohoto Františkova kázání.

• Benedetto Lino, „Pavlova Řehole řádu františkánských kajícníků“ shrnula historickou cestu, která vedla k nové Řeholi světského františkánského řádu.

• Encarnación del Pozo, „Praktikování Pavlovy Řehole a aktuální výzvy“ popsala přijetí Řehole, její strukturu a na základě svých zkušeností jako bývalé generální ministryně SFŘ přidává doporučení a výzvu pro budoucnost.

• Michèle Altmeyerová, „Duchovní charakteristiky nové Řehole“ představila františkánskou spiritualitu jako spiritualitu lásky.

Malé ukázky

P. Raniero Cantalamessa, OFMCap

Apoštolská exhortace papeže Františka “Evangelii gaudium”, “Radost z evangelia naplňuje srdce a celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem” a kdo ztělesňuje pravdu těchto slov lépe než František z Assisi?

Pravá metanoia znamená opustit vlastní pohled na sebe a přijmout to, jak nás a náš život vidí Bůh.

Encarnación del Pozo, OFS

Abychom byli křesťany – františkánskými křesťany, je nutné: • nechme se proměnit Boží milostí, abychom se zcela přizpůsobili Ježíši a svěřili se poslušně a zcela činnosti Ducha, jako to dělal František. • Učme se žít v bratrském vztahu s našimi bratry a sestrami, se světem skrze Ježíše, prvorozeného z mnoha bratří. • Učme se modlit z hloubi srdce abychom cítili odezvu ve svém srdci, ve všech situacích a vždy. • Zavažme se k trvalé radikální přeměně, abychom získali hluboké povědomí o našem skromném bytí (v pokoře). • Vložme úplnou existenciální důvěru v Boží lásku. • Vždy hledejme poslední místa. • Mějme Ducha Páně, zbavme se sebestřednosti, aby se Ježíš dostal do středu nás samých (vyvlastnění: bez čehokoli vlastního).
21

• Vracejme Bohu nás samé i vše, co jsme od Něho obdrželi, v chvále, díkůvzdání, štědrosti a službě druhým. • Učme se žít kontemplaci jako hledání spojení s Bohem v hloubi našeho já. • Berme velmi vážně následující větu: … řízeni Duchem, aby dosáhli dokonalosti lásky ve svém vlastním světském stavu … Dokonalost lásky je společenství s Bohem, je to svatost. Je na nás, abychom to chtěli a Duch, který nás naplní, nám umožní dosáhnout cíle. Z mé osobní zkušenosti vím, že pokud nedosáhnu cíle, je to jen proto, že ve mně není dostatek vůle. A to bude možné pouze díky hluboké intimitě s evangeliem. Přecházení z evangelia do života a opravdovost našeho života porovnáním s evangeliem. Navracení všeho zpět Bohu. Řehole není ničím jiným než nabádání k žití evangelia v jeho nejčistší podobě, jako žil František.

Michèle Altmeyerová OFS

Františkánská spiritualita je SPIRITUALITA LÁSKY. Všechno pochází od Boha a k Bohu se vrací. V pouhých 20 minutách můžeme říci málo. Proto stručně vybíráme a předkládáme několik aspektů, mezi nimi následující: – TRINITÁRNÍ SPIRITUALITA – SPIRITUALITA PŘIZPŮSOBENÍ SE JEŽÍŠIKAJÍCÍ SPIRITUALITA (STÁLÉ KONVERZE) – SPIRITUALITA DUCHOVNÍHO SPOLEČENSTVÍ (CÍRKEVNÍHO, EUCHARISTICKÉHO, BRATRSKÉHO) – MISIJNÍ SPIRITUALITA – KONTEMPLATIVNÍ SPIRITUALITA MARIÁNSKÁ SPIRITUALITA