STUDIUM MANŽELSTVÍ A RODINY

formace články Mezinárodní rada SFŘ

STUDIUM MANŽELSTVÍ A RODINY

Pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho organizuje Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny v Římě jednoleté studium v oblasti pastorace manželství a rodin.

Studium bude probíhat vždy v pondělí a úterý v těchto termínech:
2016: 5.– 6. září, 7.– 8. listopadu, 12.–13. prosince
2017: 6.–7. února, 6.–7. března, 3.–4. dubna, 15.–16. května, 12.–13. června.
Dopoledne budou přednášky, v odpoledních hodinách práce ve skupinkách a sdílení zkušeností z praxe.

Přihláška a bližší informace včetně studijních témat jsou ke stažení na stránkách www.akademie.biskupstvi.cz. Termín podání přihlášek: do 30. 7. 2016.

Info o studiu rodiny