Setkání služebníků MBS v Brně

Blog kalendáře

Setkání v Brně v pátek začalo mší svatou u kapucínů a končilo adorací v Petrinu. účastnilo se 21 členů. V sobotu po ranních chválách a snídani jsme začínali mší svatou, kterou celebrovali bratři ze všech tří prvních řádů (Eliáš OFM, Kryštof OFMcap, Kryštof OFMConv. Účastnilo se 49 členů z 34 MBS. Všichni se postarali o opravdu povzbuzující a podnětný program.

Mše svatá
Před mší svatou

Setkání služebníků probíhala diskuzí na témata směřování řádu záznam diskuze bude ve Zpravodaji

  • Jak oslavovat Hospodina
  • Co je aktuální
  • jak jsme propojeni s františkánskou rodinou
  • jak se seznamujeme s papežovými dokumenty
  • jaká je naše přítomnost ve světě

Sdílení pokračovala při dobrém jídle v restauraci U-Lucerny