Setkání NR s duchovními asistenty v Brně

Blog kalendáře

V Brně proběhlo setkání duchovních asistentů místních bratrských společenství Sekulárního františkánského řádu v ČR. Účastnilo se jej 18 duch. asistentů všech tří řádů ze 32 MBS a 4 členové NR, hostem ze Slovenska byl P. Robert Jozef Chabada OFM . Hlavním řečníkem byl František Reichel, který seznámil asistenty s programem SFŘ po volební kapitule a s akcemi, které SFŘ plánuje na příští rok.Bylo znovu zdůrazněno, že duchovní asistenti jsou právoplatnými a hlasujícími členy místních rad a spolurozhodují tak o životě v MBS a při vstupu nových členů do řádu. Duchovní asistenti si vyměnili zkušenosti ze služby v místních společenstvích a přinesli také mnohé podněty jak se více modlit a starat o mladé. Mladí potřebují vidět radost z františkánské cesty u nás věkem starších, netouží po mentorování, ale chtějí vidět náš křesťanský optimismus a smysl života. Touží hlavně po tom, abychom je měli rádi. I nadále však zůstává hlavním programem SFŘ postarat se o své stárnoucí členy a důstojně je doprovázet na sklonku života.

společné jídlo jsme měli v https://www.leauvive.cz Perfektní karmelská služba sestřiček

mezinárodní konference se před naší konferencí účastnil náš nový duchovní národní asistent Eliáš Paseka OFM