Seminář ministrů místních bratrských společenství SFŘ v ČR

26.1.-28.1.2018 proběhl seminář služebníků místních bratrských společenství pod záštitou Národní rady. Na programu byla společná modlitba církve, mše svaté, adorace a přednáška provinciála kapucínů Bonaventury Štivara OFMCap na téma dokumentů SFŘ. Poukázal na velký oblak svědků z řad všech Františkánských řádů a kongregací a sdružení. Každý byl jiný a jiným způsobem zpodobňoval Kristův a Františkův život. pestrost a různorodost je znakem Františkánů.
Velkou radostí pro členy SFŘ byla účast mnoha duchovních asistentů (13) ze všech tří prvních řádů.
Bonaventura srovnával působnost dokumentů a řehole SFŘ s dokumenty prvního řádu kapucínů. Vysvětlil jak velkou zodpovědnost mají místní bratrské rady, jak se mají důsledně řídit pokyny generálních konstitucí a Národních stanov, ale zároveň používat při výkladu rozum, cit a přihlížet k místním okolnostem. Mnozí poprvé pochopily význam slov “přidružený člen” a “přátelé sv. Františka” a vyjasnili si, co to znamená , když někdo nemůže navštěvovat naše bratrská pravidelná setkání. Při krocích k nápravě jsou důležité důvody a láska k nim. Bratrství, bratrská láska je viditelným znamením sekulárního řádu podle vzoru prvních františkánských společenství. Dále mluvil o prvotní iniciaci (alespoň 1 rok) před vstupem do noviciátu a formaci 1 až 3 roky s možným prodloužením na 4. V prvních řádech mohou čekat uchazeči až 9 let v našem sekulárním řádu tedy až 5 let.
Duchovním asistentům zdůraznil jejich velkou odpovědnost za františkánský život místních bratrských společenství a za jejich přítomnost a hlasování v místní radě při všech vážných rozhodnutích. Např.: Iniciace, formace, profese, dočasná profese, přerušení členství (přerušuje se v MBS ne v NBS) definitivní opatření (konec členství v MBS i v NBS) Duchovní asistent žije s místním bratrským společenstvím bratrským životem.
Je nutné abychom všichni četli Písmo, žili evangelium, učili se z Kristova kříže – přijímat těžkosti a bolesti života -, usilovali o časté osobní setkávání s Kristem. Středem našeho života je Eucharistie – dotýkat se Krista.

Později bude následovat stručný zápis ze setkání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *