Pozvánka na Jarní seminář v Praze 17.3.2018

Generální kapitula SFŘ v Římě se konala 4.-11.11.2017. Téma” Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa”.(Jan 17,818)

Účastnila se jej Hanna Brigita Reichsfeld , ministryně NR v ČR.

Kapitula reagovala na přezkum stavu v řádu v roce 2014. SFŘ je přítomen ve 112 zemích po celém světě. mezinárodní předsednictvo je podpořeno několika komisemi. Na všech úrovních se uskutečnilo noho aktivit. velkou hodnotu měly projekty v Africe a v Číně. Zlepšuje se stav s Konferencí františkánské rodiny. Mládež: YUFRA má asi 50000 členů ve 34 zemích. Po reflexi zpráv z Národních bratrských společenství bylo určeno 8 oblastí pro zlepšení řízení řádu. Dále ve zkratce oblasti: Formace – prohloubí identitu řádu. Život v bratrském společenství – bude uvažovat o změnách stanov a decentralizaci řádu, Budování bratrštějšího světa – bude sledovat mezinárodní otázky, které zajímají SFŘ a koordinovat pomoc při katastrofách., Vůdcovství –  bude vytvořena formace pro výcvik vůdců (lídrů) , komunikace – bude se profesionalizovat dovednost v komunikaci (web, sociální sítě, média, publikace), Finance – bude usilovat o vyváženost rozdělení finančních zdrojů, Duchovní asistence – zlepšit komunikaci mezi asistenty na všech úrovních, Františkánská mládež – zlepšit formy doprovázení a růstu.

Tibor Kauser vyzval, aby se Národní společenství zapojila do oslav 40. výročí vyhlášení Řehole. je dobré jí znovu promýšlet a žít podle ní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *