Poutě seniorů do Hájku 2017

pouť

Poutě seniorů do Hájku (pořadatel MBS u Sv. Anežky Praha 4 – Spořilov ) se letos zúčastnil rekordní počet 68 poutníků.
Pokoj a dobro!
František R.PouŤ seniorů do Hájku 2017