úvodem jedno starší video z Chorvatska https://www.youtube.com/watch?v=R-AjoPa2kvc

A nyní prosba o pomoc po zemětřesení. Finanční dary budeme posílat měsíčně z účtu národní rady. Vaše příspěvky posílejte na účet Národní rady v ČR a nezapomeňte na poznámku do účelu platby Chorvatsko. Jinak by byl zmatek. LFK

Dopis z mezinárodní rady.

Drahí bratia a sestry,

ako ste už pravdepodobne počuli, 29. decembra 2020 zasiahlo centrálnu časť Chorvátska veľké zemetrasenie (o sile 6,3 stupňa), ktoré spôsobilo veľké škody. Pri tej príležitosti zahynulo 7 ľudí a bolo poškodených viac ako 40 000 nehnuteľností, viac ako 3 000 bolo zničených (už viac nie sú vhodné na bývanie) a viac ako 5 100 je dočasne nebezpečných. Patria sem školy, kostoly, nemocnica … A statici stále cestujú po teréne a zisťujú škody na budovách (s vedomím, že skenovali asi 56% budov).

Aj keď teda život ide ďalej, ľudia v Chorvátsku sa stále snažia nájsť spôsoby, ako si v tejto situácii pomôcť. Preto sa obraciame na vás, bratstvá OFS v Európe, s návrhom, či ste ochotní a schopní pomôcť našim bratom a sestrám v Chorvátsku v tejto situácii.

Navrhujeme twinningové projekty (nadviazanie družby) medzi vašimi národnými / regionálnymi / miestnymi bratstvami a 2 miestnymi bratstvami OFS, ktoré sú v epicentre zemetrasenia (Čuntić a Sisak). Prostredníctvom priameho kontaktu s týmito miestnymi bratstvami (t.j. pomocou tímu vytvoreného Chorvátskou národnou radou, ktorý by vám mohol pomôcť nadviazať / udržiavať s nimi kontakt (kvôli jazyku)), každé bratstvo spolu s partnerským mohlo nájsť najlepší spôsob pomoci. Môžete sa dohodnúť, či chcete pomáhať mesačným darom počas 6 – 12 mesiacov, alebo uprednostňujete darovanie naraz na konkrétny účel, ktorý by ste identifikovali pri vzájomnom kontakte s twinningovým bratstvom.

Povzbudzujeme vás, aby ste ešte raz vyjadrili krásne cnosti, ktoré ste doteraz toľkokrát preukázali – štedrosť a solidaritu.

Nech vás Boh požehná za všetky vaše dobré skutky!

Pokoj a dobro!

Anna Fruk

rádce mezinárodní rady pro naši oblast