Oblastní pouť na Svatou Horu středa 8.5.2019

Blog kalendáře

Pokoj a dobro,

Posílám pozvánku na oblastní františkánskou pouť ve středu 8.5.2019 na Svatou Horu

Prosím zájemce o vyplnění přihlášky:

Jméno a příjmení:

Požaduji dopravu autem z Plzně(ano/ne):

Přihlašuji se na oběd a přednášku Františka Kroczek OFMCap -cena 200,- Kč (ano/ne):

Přihlašuji se na krátký varhanní koncert po mši -cena 60,- Kč (ano/ne):

(V roce 2018 byly instalovány úplně nové varhany s krásným zvukem.

Žehnal jim mimo jiné i biskup plzeňský. Stojí za to si je poslechnout)

Přihlášku pošlete do 15.4.2019 kvůli zajištění obědů, sálu a koncertu

(zkopírujte si text přihlášky z mailu a pošlete vyplněnou na můj mail – ne jen odpovědět)

frantiskan@kolafa.name

Luboš Kolafa

602306284