Oblastní pouť na Svatou Horu 8.5.2019

Blog kalendáře pouť

Níže odkaz na foto JanaWeisbauera z MBS Hradec králové

https://sagvan.rajce.idnes.cz/Svata_Hora_8.5.2019

MBS Plzeň zorganizovalo oblastní pouť do Příbrami na Svatou horu Přijelo celkem 51 účastníků. Ze Sušice(21) z Plzně(13) z Prahy (5) z Černošic u Prahy (3) Z Hradce Králové (4) z Benešova (2)

Bratr Jarda s Dankou vytiskly stravenky a vstupenky na varhanní koncert a vybrali na ně peníze.Připravili také dárek ve formě záložky do knihy.

V 10,00 byla mše v bazilice. Celebroval František Kroczek OFMCap, Jan Nepomuk OFM, Jan Pečený OFS a přisluhoval bratr Juniper OFM. V 11,00 proběhl koncert z děl J.S.Bacha, který zahrál regenschori p. Šmolík (bývalý regenschori z Plzně).Ve 12,00 byl oběd v refektáři (vepřo, knedlo, zelo) a po polední siestě ve 13,30 nás v muzejním sále seznámil František Kroczek s dopisem který terciářům napsal sv. Jan Pavel II. a v druhé polovině s vysvětlením co je profess v SFŘ. Terciáři slibují věřejně žít radikálně podle evangelia – není to však slib zasvěcených  osob. Je to slib, který nám dovoluje nosit jméno františkán a patřit do františkánské rodiny.

Na závěr jsme se pomodlili pět desátků růžence ( každé společenství jeden desátek) a zazpívali spolu s trubkou Františka Kroczka Tisíckráte pozdravujem tebe.

Ještě zveřejňuji přímluvy při mši svaté (jsou převzaty z modliteb sv. Františka):

Modlitební přímluvy při mši svaté 8. 5. 2019 na Svaté Hoře – oblastní pouť SFŘ

Za členy a přátele sekulárního františkánského řádu, Bože, prosíme,

pomáhej nám přijmout evangelium jako základ našeho života

a pomáhej nám v jeho každodenním naplňování.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Za celou františkánskou rodinu prosíme,

Nejvyšší, slavný Bože, osvěť temnotu našeho srdce
a dej nám pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku,

hlubokou pokoru, rozum a poznání,
abychom plnili tvé pravé a svaté nařízení.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Za naše místní bratrská společenství prosíme,

abychom vždy žili v souladu se svými bratry a sestrami

a přede všemi vydávali svědectví

o velikém daru františkánského povolání,

který jsme od Tebe přijali.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Za nás osobně, Pane, prosíme,

ať uchvátí naši duši ohnivá a sladká moc Tvé lásky.

Uč nás být milosrdnými,

abychom nehleděli na druhé lhostejně

a neodvraceli svůj pohled,

když spatříme utrpení.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Za naše kněze a seminaristy prosíme, Pane,

žehnej jim a buď jejich stráží.

Rozjasni nad nimi svou tvář a smiluj se nad nimi.

Obrať k nim svou tvář a dej jim svůj mír.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Za úmysly našeho papeže Františka a našich biskupů v našich diecézích prosíme.

Prosíme Tě, vyslyš nás.