Pouti na Svatou Horu (náhradní za 8.5. zrušenou kvůli koronaviru) se účastnilo 60 poutníků. Z Plzně, z Jihlavy, Prahy, Černošic, Benešova, Sušice, Moravské Třebové a Brna. Duchovní asistenti: Jan Nepomuk, Eliáš a Bonaventura – OFM a František OFM Cap.

Mši celebroval Jan Nepomuk OFM. Čtení Anička B., Žalm Jana P. Hudební doprovod na trubku František Kroczek OFMCap. Společný oběd sloužil ke vzájemnému sdílení nebo seznemová ní se. Duchovní povzbuzení měl František KroczekOFMcap. na téma Život sv. Pia. Na závěr jsme se fotili na schodech k bazilice a vystoupali na Golgotu, kde jsme se pomodlili Radostný růženec a za zvuku trubky zazpívali Mariánskou píseň. Počasí bylo krásné a pouť se opravdu vydařila v duchu pokoje a dobra a radosti ze vztahů. (LFK)