Několik poznámek ze semináře SFŘ v Praze. (Aleš Čejka)

Blog kalendáře

Profes by měl profesant složit po řádné přípravě. Slibuje že bude žít františkánskou spiritualitu a to je závazek duchovního růstu.Zasvěcuje se službě Božímu království. To znamená ukazovat současníkům Ježíšem se vším co pro nás připravil.K tomu patří život podle evagelia. Jeho časté čtení, rozjímání a uvádění do života.Měl by znát řeholi, číst, rozjímat , promýšlet , poznat co je důležité a z toho vycházet v životních situacích.K tomu aby neustále duchovně vzrůstal je potřeba čisté , pokorné , kajícné srdce.Potom může působit Duch svatý , je to milost.Svatý František tuto cestu ukazuje ve svém životě.Modlitba k naší matce Marii nám na cestě pomáhá.Aby vrůstala naše srdce do tajemství Lásky, potřebujeme se často modlit a rozjímat Boží slovo. Potom se může projevit v našich vztazích větší míra bratrství. To se projeví ve službě druhým.Pokud máme v srdci Lásku můžeme věci snáze vidět, chápat a potom také řešit. Prostředkem vstupu do tajemství Lásky je také pokora při modlitbě.Pro naši cestu za Ježíšem máme často pracovat s řeholí, rozlišovat co je podstatné pro náš život a co ne. K tomu , abychom zůstávali v Lásce, je potřebná niterná modlitba . Tak vstupujeme do Božího království. Modlitba nás zdvihá do tajemství Lásky.Mše svatá není nutná každý den.Každá vzpomínka na Boha, i krátká, má pro nás význam.Proto abychom dále duchovně rostli bychom měli ve společenstvích rozjímat a číst evangelium.Možné je používat texty z neděle. Často se scházíme o nedělích.To co Bůh říká ve světě realizovat. Hlouběji pochopit evangelia a naše základní dokumenty.Charisma a instituce musejí jít ruku v ruce. Místní společenství nemají právní subjektivitu, jen národní rada.Máme znát základní principy našeho řádu. Nedostatek opravdového obrácení je velký problém společenství. Profes je počátek prohlubování našeho povolání.Řád není dobře známý mezi členy.Často je vidět sklouzávání od víry k pověře.Je potřeba prohlubovat osobní, niterný vztah ke Kristu, nejen povrchní.Každý má začít u sebe jako to dělal svatý František.Smysl a cíle našeho snažení vysvětluje řehole a dokumenty.To by mělo oživovat duchovní růst bratří a sester.Vést je k dokonalosti v Lásce ve svém světském stavu. Žít evangelium podle příkladu svatého Františka.Život se skládá z konkrétních situací, my na ně máme podle evangelia reagovat.Často tak nereagujeme.Příčina je v naší pasivitě. Máme zpřítomňovat charisma svatého Františka , to je radost , pokoj, dobro , bratrství.Hlásat Krista svým životem, skutky, konáním.Obnovovat církev.Mít Ježíšovo smýšlení, pohled na věc.Změnit se duchovně , abychom se stali Františkány. Angažovat se ve veřejném životě. Je třeba mít za službu zodpovědnost. Mezi členy je nedostatek bratrství.Měla by být spolupráce mezi ministrem a radou.Ministr řídí a rada rozhoduje. Řád by měl mít hospodárný systém a v něm mít pořádek.Požehnané velikonoce, pokoj a dobro přeje Aleš Čejka.