Národní pouť za sv. Anežkou českou v Praze 11/2019

Blog kalendáře pouť

Ne každý si může dovolit oslavit kanonizaci sv. Anežky české poutí do Říma a tak františkánští terciáři uvítali národní terciářskou pouť ke sv. Anežce do Prahy. Sjeli se z celé republiky spolu s dalšími účastníky z různých farností. Účastnit se mše na místech kde žila sv. Anežka česká byl hluboký poutnický zážitek. (více jak 120 poutníků) Následovaly prohlídky :.Anežský klášter, klášter Křížovníků s červenou hvězdou, vzpomínková přednáška MvDr. Františka Reichla o organizaci pouťě na kanonizaci sv. Anežky v Říme v roce 1989, klášter premonstrátek v Doksanech, kde byla Anežka v dětství na vychování.

foto Jan Hladík
foto Jan Hladík
mše v Anežském klášteře v Praze
Klášter Křížovníků s červenou hvězdou – foto Jan Hladík
o. Tomáš Gregůrek Ocr.
Pohled z kláštera na Karlův most. Mezi stromy se málokdy vidí…
Pohled na Hrad od Křížovníků
Do kaple Křížovníků v klausuře se také každý nepodívá…
Klášter premonstrátek v Doksanech (místo pro výchovu malé Anežky Přemyslovny
Náš bratr Václav Maroušek po mši provedl terciáře sv. Františka Kostelem
Sv Anežce s vděkem zpíváme… foto Tomáš Gregůrek OCR

Večer poutníci vyslechli přednášku MvDr,Františka Reichla o přípravách poutě na kanonizaci sv. Anežky v Římě v roce 1989: Bratr František byl sekretářem organizačního výboru a byl u všech hlavních jednáních o vycestování skoro 10 000 poutníků z ještě komunistického Československa, účastnil se i jednání s papežem janem Pavlem II. Úřady už byly apatické kvůli událostem v sousedních komunistických zemích a tak umožnily na 4 dny oficiálně vycestovat na Západ čtyřem nabitým vlakům a více než dvěma stům autobusům věřících z celé republiky. Za poutavou přednášku sklidil velký potlesk.

MvDr František Reichel s Janem Pavlem II v roce 1989

http://www.katyd.cz/clanky/rikali-jsme-tomu-ucetnictvi-svate-anezky.html

https://damdydam.rajce.idnes.cz/Praha_Anezsky_klaster_a_Krizovnici%2C_Doksany_2019_11