Modlitby ke Kristu dítěti

Blog kalendáře duchovní obnova

Milí,

málokdo asi pochybuje o tom, že vstupujeme do těžkých časů. Všude skloňovaná nemoc, očkování…, jistoty, které dříve bývaly jistotami, dnes už nejsou… Klademe si mnoho otázek, na které neznáme odpověď. Přesto se objevují „záchranná lana“, která nejenom ukazují orientaci, ale přímo nám proti „Goliášovi“, který nás naplňuje obavami, vkládají do ruky „kamínek“, který ho může zahnat co nejdál od nás, našich rodin, domovů, české země…

Věříme-li Ježíši Kristu, který se vtělil skrze Přečistou Pannu Marii a narodil se jako malé Jezulátko do betlémských jeslí, že je naším Pánem a Králem, který se o nás postará lépe než mi sami (o. Dolindo Ruotolo), budeme-li mu bezmezně důvěřovat (sv. Faustyna Kowalska), nemáme se čeho bát.

Nebesa tváří v tvář tomu, co se dnes na světě i kolem nás odehrává, nemlčí. Na státní svátek 28. října 2020 obdrželo jedno modlitební společenství na Moravě závažné slovo pro český národ. Je v příloze. Dává nám naději. Pokud dostatečný počet duší vezme na sebe odpovědnost a obrátí se (jako betlémští pastýři) s pokorou, úctou a klaněním k malému Jezulátku, aby nás, naše blízké a všechny ostatní ochránilo od všeho zlého, co se na nás začíná valit, posílí kolísající naději, že to s naší zemí dopadne dobře. Velký krok k tomu byl již učiněn, Neposkvrněná Panna Maria na sloupu se navrátila do středu Staroměstského náměstí v Praze.

Ze srdce Vás prosím, kdo můžete (a chcete), vkládejte v modlitbách všechny své obavy a prosby za národ (na přímluvu Panny Marie) do srdce Pražského Jezulátka. (Ne té sošky, které se klaníme a jež je v milionech kopiích po celém světě obrazem malého Ježíška, ale Toho, koho zobrazuje…, viz 2. nicejský koncil)

Taková nabídka nebeské pomoci v tíživé situaci se neodmítá. I kdybychom pochybovali o nadpřirozeném původu „Slova pro český národ“, jeho smysl to nesnižuje – moudře hodnotí situaci, dává naději a ukazuje cestu.

Modlitby v pdf. ke stažení zde:

Přeji všem pokračování vánoční radosti, že je Pán Ježíš živý a blízko!

Martin Leschinger

Nakladatelství Flétna

Orlické Podhůří

Tel. 736 681 735

(V příloze text iniciativa „Nazaretský domek“  P. Dominika Chmielewského SDB, viz: ttps://youtu.be/Wj4UVwieWbo

ZASVĚCENÍ ČESKÉHO NÁRODA DÍTĚTI JEŽÍŠI

Ježíši, Božské Dítě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe, milujeme Tě a klaníme se Ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa Tě takto uctívá. I my Tě uctíváme ve Tvém Dětství jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme Tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez Tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se Ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na Tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem Tobě vlastním – Milosrdenstvím a něžnou Láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry (sestry) a obejmi nás svou Láskou. Amen.

Modlitba doporučená českými a moravskými biskupy před Adventem 2020

Napsat komentář