Mezigenerační dialog v bratrském společenství : vztah mezi mladými a staršími členy společenství.

Blog kalendáře
Klikni zde a celý text budeš číst na webu Františkáni III.

Stále doporučujeme závěry Všeobecné Kapituly z r. 2014, tedy posílit rodinný život v SFŘ.

A v tomto článku vás chceme pozvat ke sdílení, jak tento mezigenerační dialog probíhá.