Františkova ekonomie v klášteře PMS v Praze – záznam příspěvku (mp3)

Blog kalendáře Zprávy z MBS

Seminář SFŘ v ČR ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociální otázky při ČBK a Hnutím fokolare (připojuji proslov papeže pro hnutí Ekonomie Společenství na setkání Fokoláre)

Konferenci uspořádal Jiří Šenkýř z MBS Brno Kapucíni a pozval hosty přečetl text o sv. Františkovui´´i, který sestavil Kryštof Javůrek, OFM Cap. Ukázalo se že Fr. Nosek, terciář z 1. republiky má nám hodně co říci i k dnešní době. jeho koncept družstevnictví je velkou nadějí v ekologickém zemědělství. O Františku Noskovi nám odborně vykládal Lubomír Mlčoch a spojil s nadějí a chybami dnešní ekologické ekonomiky. V základní listině práv je prostor pro etiku ve vlastnictví a rozdělování zisku, to vysvětlil Pavel Svoboda.O praktickéé ekonomice  společenství si můžeme všichni poslechnout na radiu Petra Lásku, který byl též hostem konference, a za českou komisi Ekonimie společenství s ním vedla rozhovor  ES, Lída Barborková (https://www.ekonomikaspolecenstvi.cz/vitajte-na-stranke-es)

(https://slovo.proglas.cz/z-regionu/studio-brno/ekonomika-spolecenstvi-smysl-a-vznik-hnuti)

Odpoledne probíhala podnětná diskuze. Z programu vyšel nástin poslelství pro konferenci o ekonomii pořádané papežem v Assisi v roce 2020

Kromě hostů a dalších posluchačů se účastnili konference terciáři z Prahy Spořilova, z Prahy Krče, z Hodonína, z Uherského Hradiště a z Plzně.

Zde si můžete poslechnout záznam příspěvků

Jiří Šenkýř uvádí konferenci a čte pojednání KryštofaOFMcap o sv. Františkovi
Lubomír Mlčoch o dr. Noskovi a současné ekonomice a ekologii
Fokoláre Lída Barborková (Luxová) mluví o ekonomice společenství 2
Fokoláre Lída Barborková (Luxová) mluví o ekonomice společenství
Pavel Svoboda o právním rámci a etice v základní listině práv ČR