Kalendář bratrských společenství

ne Události

Powered by Events Manager

Úno
13
So
2021
Pozvánka na pouť na Levý Hradec (Roztoky u Prahy) k památce Františka Reichela OFS v Roztok u Prahy - Levý Hradec kostel sv. Klimenta
Úno 13 @ 9:30 – 16:00
Pozvánka na pouť na Levý Hradec (Roztoky u Prahy) k památce Františka Reichela OFS @ Roztok u Prahy - Levý Hradec kostel sv. Klimenta

Zahájení 13.2. v 9,30 Na Levém Hradci  před kostelem sv. Klimenta

Mše sv. Na Levém Hradci v 9,30 před kostelem sv. Klimenta. Následná trasa pro pěší poutníky nebo cyklisty Prahou   https://mapy.cz/s/cerapecote

Letošní pouť je spojená s památkou zemřelého Františka Reichela, který je jedním ze zakladatelů a pravidelný účastník Cyrilometodějské poutě od 80. let v minulém století.

Pouti se účastní Františkáni a další.

Terciáři z okolí Prahy jste srdečně zvání k procházce Prahou až ke sv. Vítu a pak k Mariánskému sloupu.

Pro účastníky Cyrilometodějských poutí jsou podrobnějsí informace https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad–c/40-pesi-pout-z-leveho-hradce/

 

ÚNOR 13.-14.

I.etapa: Levý Hradec – Hradčany – Staré Město (Mariánský sloup)

mapka trasy: 17 km

(není předem jisté, zda bude moci být mše sv. Na Levém Hradci v 9,30 jako obvykle. Jsou možné tyto varianty: 1) na Levém Hradci pouze požehnání na cestu, 2) mše sv. Venku před kostelem, 3) mše svatá /jako nahlášené shromáždění/ až po příchodu u Mariánského sloupu na konci trasy, cca v 16 hod./

https://mapy.cz/s/cerapecote

Srp
21
So
2021
Poslední etapa CMP se mši na Velehradě v Boršice
Srp 21 celý den

8:00 Boršice kostel sv. Václava

11:30 mše svatá na Velehradě