Kalendář bratrských společenství

ne Události

Powered by Events Manager

Pro
2
Po
2019
poděkování za 30 let českého skautingu od jeho třetí obnovy v kostel nejsvětějšího salvátora Praha
Pro 2 @ 11:00 – 12:30
poděkování za 30 let českého skautingu od jeho třetí obnovy @ kostel nejsvětějšího salvátora Praha

Vážená sestro, vážený bratře Vážená paní, vážený pane Zveme vás k účasti na mši svaté na poděkování za 30 let českého skautingu od jeho třetí obnovy a k prosbě za skauting pro roky nadcházející a k účasti na slavnostním dekorování Mgr. Jiřího Zajíce nejvyšším skautským vyznamenáním – Řádem Stříbrného vlka, které se uskuteční při této příležitosti.

Mše sv. se koná dne 2. 12. 2019 od 11 hodin dopoledne v římskokatolickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém Městě v den třicátého výročí veřejného vyhlášení obnovy československého skautingu.

Pro
7
So
2019
7.12.2019 zasedání NR v Brně v Brno
Pro 7 celý den
  1. prosince – 7. zasedání NR v Brně

podněty napsat na info@sfr.cz

 

Pro
8
Ne
2019
Oblastní pouť SFŘ na Svatou Horu v Příbrami v Svatá Hora příbram
Pro 8 celý den
Oblastní pouť SFŘ na Svatou Horu v Příbrami @ Svatá Hora příbram

10,00 Zahájení mší svatou

cca 12,00 oběd v refektáři (120,- kč)

cca 13,00 formace v sále muzea (30,- Kč)

ukončení nejpozději v 15,00

kávu a zákusky sebou svoje

Led
5
Ne
2020
tradiční tříkrálové setkání 5.1.2020 v Praha Spořilov
Led 5 @ 14:00
tradiční tříkrálové setkání 5.1.2020 @ Praha Spořilov

Pokoj a Dobro,
dovolte mi abych Vás jménem MBS SFŘ St.Boleslav pozval na tradiční tříkrálové setkání které se uskuteční v neděli 5. ledna 2020 v kostele svaté Anežky České na Spořilově. Setkání zahájíme ve 14 hodin Mší svatou. Po ní bude následovat program v sále pod kostelem a pohoštění. Těšíme se na Vás.
fr. Eliáš ofm

Led
11
So
2020
Seminář Františkova ekonomie v Praze u PMS v Praha PMS klub kláštera
Led 11 @ 10:00 – 15:00
Seminář Františkova ekonomie v Praze u PMS @ Praha PMS klub kláštera

Františkova ekonomie plakát návrh 2

Františkova ekonomie

Seminář SFŘ v ČR
ve spolupráci s Pracovní
skupinou pro sociální
otázky při ČBK a Hnutím
fokolare

Místo a čas: Praha, Klub u františkánů (Panna Maria
Sněžná), sobota 11.ledna 2020, 10.00 – 15.00 hod.

(vchod z františkánské zahrady od vstupu do Jungmannovy ulice).
Přihlášky zašlete do 5. ledna 2020 na adresu: ZdenkaNecadova@seznam.cz

Cíl: připomenout 85. výročí úmrtí dr. Noska a
připravit se na setkání mladých ekonomů a
podnikatelů s papežem Františkem v březnu 2020
v Assisi

Program:

10.00 hod. Zahájení
10.10 hod. Sv. František, prorok na počátku kapitalismu (Kryštof
Javůrek, OFM Cap.)
10.30 hod. Dopis papeže Františka mladým ekonomům a podnikatelům
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29382
10.40 hod. Hospodářské dílo františkánského terciáře dr. Františka
Noska (Lubomír Mlčoch)
11.10 hod. Sto let od narození Chiary Lubich, františkánské terciářky,
zakladatelky Hnutí fokolare a Ekonomiky společenství (Petr Láska)
11.30 hod. „Vlastnictví zavazuje“
Listina základních práv a svobod čl. 11, odst. (3) (Pavel Svoboda)
12.00 – 12.45 hod. přestávka
12.45 hod. Kulatý stůl podle integrální ekologie papeže Františka
(moderuje Jiří Zajíc): ekolog (Hana Čížková), ekonom (Otakar Hampl),
politik (Jitka Seitlová), kněz (Martin Holík) a zástupce mládeže
14.00 hod. České teze pro Assisi (závěry semináře): Vojtěch Kubiš a
další
15.00 hod. Ukončení semináře