Kalendář bratrských společenství

ne Události

Powered by Events Manager

Bře
21
So
2020
zrušeno – ! Oblastní setkání Plzeň 21.3. od 9,00 ve Františkánské ulici v Plzeň kostel a fara Nanebevzetí Panny Marie
Bře 21 celý den
zrušeno - ! Oblastní setkání Plzeň 21.3. od 9,00 ve Františkánské ulici @ Plzeň kostel a fara Nanebevzetí Panny Marie

Součástí postní duchovní obnovy je mše svatá, exercicie od p. Marka Hrice OFS

více informací na https://mbssfrplzen.estranky.cz

Místní bratrské společenství

Sekulárního františkánského řádu Plzeň

zve na

Postní duchovní obnovu

v sobotu 21. 3. 2020 od 9.00 hodin

do farního sálu ve Františkánské ulici v Plzni.

Obnovu na téma Vtělené Boží slovo povede

P. Marek Hric OFS, ve spolupráci s P. Janem Nepomukem Svobodou, OFM.

Program:

9.00 hod.: první promluva

11.00 hod.: mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie

12.00 hod.: oběd

14.00 hod.: druhá promluva

15.00 hod.: adorace před Nejsvětější svátostí zakončená svátostným požehnáním

V průběhu obnovy bude možné přistoupit ke svátosti smíření (po první promluvě a v čase 12.45 – 14.00 hod.). Vstup volný, dobrovolný příspěvek na oběd.

Dub
4
So
2020
Zrušeno Postní duchovní obnova OPAVA
Dub 4 celý den

OBNOVA ZRUŠENA KVŮLI PANDEMII. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE SDĚLEN VČAS.

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu Opava

zve na

Postní duchovní obnovu

v sobotu 4. 4. 2020 od 8.00 hodin

do pastoračního střediska Minoritského kláštera, Masarykova třída 342/39, OPAVA

Obnovu na téma František alter Kristus povede

P. MUDr. Bogdan SIKORA, OFMConv.

Program:

8.00 hod.: mše svatá v kostele sv. Ducha (s intencemi za živé a zemřelé členy SFŘ)

9.00 hod.: první promluva

9.30 hod.: přestávka (zpověď, sdílení ve skupinkách)

10.00 hod.: druhá promluva

10.30 hod.: přestávka (zpověď, sdílení ve skupinkách)

11.00 hod.: křížová cesta v kostele sv. Ducha zakončená svátostným požehnáním

11:30 – 12:30 hod.: oběd

12:30 – 13.00 hod.: Volný program + diskuze a vzájemné sdílení.

V průběhu obnovy bude možné přistoupit ke svátosti smíření (po první promluvě a v čase 10.30 – 11.00 hod.). Vstup volný, dobrovolný příspěvek na oběd. Těšíme se na Vás.

(kurzívou jsou uvedeny nezávazné body programu)

kontakt pro přihlášení: rklasek@seznam.cz mobil: +420 603 852 438

Dub
25
So
2020
Pouť ke hrobu bratra Dr. Noska v Poříčí nad Sázavou v Poříčí nad Sázavou
Dub 25 celý den
Pouť ke hrobu bratra Dr. Noska v Poříčí nad Sázavou @ Poříčí nad Sázavou

Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886-1935);
františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a
národohospodáře. Letos se bude pouť konat v radostném velikonočním období.

Program pouti:
15.00 hod. mše svatá za dr. F. Noska v kostele sv. Havla (u řeky)
16.00 hod. modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově u kostela,
16.15 hod. setkání poutníků na faře.
Spojení vlakem (v Čerčanech se přestupuje):
Praha hl.n.  Čerčany
Čerčany  Poříčí n.S.
Zpět je možno jet i přes Davli: z Poříčí  v Praze-Braníku

Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel. 272 76 50 83, mobil
732 744953

Kvě
21
Čt
2020
Pouť seniorů do kláštera v Hájku u Prahy v Zahájení klášter na Bílé Hoře v 9,15
Kvě 21 celý den

Místní společenství

Sekulárního františkánského řádu

u kostela sv. Anežky na Spořilově

vás srdečně zve na 19. ročník

FRANTIŠKÁNSKÉ POUTĚ SENIORŮ

DO HÁJKU

ve čtvrtek 21. května 2020

PROGRAM:

9.00 hod. Prohlídka kláštera na Bílé Hoře (konečná stanice tramvaje č. 22)

Zahájení pouti v kostele

Odjezd autobusem č. 347 do stanice Staré Litovice a

odtud starou poutní cestou (4,5 km).

Modlitba růžence.

12.00 hod. Mše svatá u Panny Marie Hájecké

celebruje Jan Maria Vianney Dohnal OFM

Posezení a občerstvení

Poznámky:

  1. Pro účastníky s omezenou pohyblivostí zajišťujeme mikrobus

je však třeba se přihlásit předem!

  1. Zpět budou zajištěny odvozy z kláštera k autobusům 306, 307 a 347,

které jedou do Prahy.

Kontakt: Dr. František Reichel, tel.: 241 950 251 nebo 725 939 385

e-mail: f.reichel@volny.cz

Zahájení v klášteře na Bílé Hoře v 9,15 hod

http://www.benediktinky.cz/cz/

Potom autem ke zbytku křížové cesty a pěšky cca 2 km do kláštera Hájek u Prahy

jak se tam dostanu

Smyčka leží na konci tramvajové tratě Chotkovy sady – Bílá Hora. V běžném provozu byla v roce 2018 smyčka obsluhována linkami 22 a 25, v nočním provozu linkou 97. Dál pěšky po směru jízdy a branou do nádvoří poutního místa.

Kvě
22
2020
Ing. Jiří Poverello Pospíšil z mbs Praha sv. Josef.
Kvě 22 @ 8:30 – 9:30

Zemřel náš bratr Ing. Jiří Poverello Pospíšil z mbs Praha sv. Josef. Děkujeme za jeho život a přejeme život věčný

Pohřeb bude 22.5.2020 v 8,30 v chríámu sv Jakuba v Kutné Hoře