Kalendář bratrských společenství

ne Události

Powered by Events Manager

Led
11
So
2020
Seminář Františkova ekonomie v Praze u PMS v Praha PMS klub kláštera
Led 11 @ 10:00 – 15:00
Seminář Františkova ekonomie v Praze u PMS @ Praha PMS klub kláštera

Františkova ekonomie plakát návrh 2

Františkova ekonomie

Seminář SFŘ v ČR
ve spolupráci s Pracovní
skupinou pro sociální
otázky při ČBK a Hnutím
fokolare

Místo a čas: Praha, Klub u františkánů (Panna Maria
Sněžná), sobota 11.ledna 2020, 10.00 – 15.00 hod.

(vchod z františkánské zahrady od vstupu do Jungmannovy ulice).
Přihlášky zašlete do 5. ledna 2020 na adresu: ZdenkaNecadova@seznam.cz

Cíl: připomenout 85. výročí úmrtí dr. Noska a
připravit se na setkání mladých ekonomů a
podnikatelů s papežem Františkem v březnu 2020
v Assisi

Program:

10.00 hod. Zahájení
10.10 hod. Sv. František, prorok na počátku kapitalismu (Kryštof
Javůrek, OFM Cap.)
10.30 hod. Dopis papeže Františka mladým ekonomům a podnikatelům
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29382
10.40 hod. Hospodářské dílo františkánského terciáře dr. Františka
Noska (Lubomír Mlčoch)
11.10 hod. Sto let od narození Chiary Lubich, františkánské terciářky,
zakladatelky Hnutí fokolare a Ekonomiky společenství (Petr Láska)
11.30 hod. „Vlastnictví zavazuje“
Listina základních práv a svobod čl. 11, odst. (3) (Pavel Svoboda)
12.00 – 12.45 hod. přestávka
12.45 hod. Kulatý stůl podle integrální ekologie papeže Františka
(moderuje Jiří Zajíc): ekolog (Hana Čížková), ekonom (Otakar Hampl),
politik (Jitka Seitlová), kněz (Martin Holík) a zástupce mládeže
14.00 hod. České teze pro Assisi (závěry semináře): Vojtěch Kubiš a
další
15.00 hod. Ukončení semináře