2.kolo voleb je informační válka, ve které se budou používat podpásovky.

 

Prosím členy SFŘ, aby NEŠÍŘILI informace o kandidátech, které si NEMOHOU OPRAVDU SOLIDNĚ OVĚŘIT. Takto křesťané k pravdě nepřistupují.

Pod čarou:
Ověřit se dá o DRUHÉM člověku, to co vidím svýma vlastníma očima, co jsem já s ním zažil, nebo ověřeným dokumentem policie nebo podobnými záležitostmi.
Je jisté, že sto procent jistotu nemáme nikdy a i náš vlastní zrak může být ošálen naším slepým fanouškovstvím.
Volba do budoucnosti se řídí vždy naší vírou a víme, že víra se nemá šířit fanatickými slovy, ale skutky a láskou. Nikoliv strachem z budoucnosti vyvolaným manipulací druhých.

Doufám, že inteligentním lidem je jasné, že především internet, kam si beztrestně může napsat každý co chce, nejsou skutečným ověřením faktů a že internet a soukromé televize jsou používány k informační válce především.
Příklad:
Je jisté, že NELZE PRAVDIVĚ OVĚŘIT že je někdo nebo není zednářem (zednáři to sami o sobě tají), že něčí zdravotní stav je takový či onaký, že ten či onen bude v zahraničí politice v budoucnu jednat tak či onak, když nikdo z nás nevlastníme křišťálovou kouli.
Nenechte se vést názory druhých, nenechte se vlákat do pasti vlastního strachu z budoucnosti.
Samozřejmě můžete otevřeně říci veřejně komu fandíte vy, ale pozor na argumenty proti druhé straně. Nešiřte nic opravdu neověřeného. Nenechte se strhnout fanouškovstvím a touhou druhého za každou cenu přesvědčit.
Zapojujete se tím do špinavé informační předvolební války.
Modlete se.
Prosím volte v druhém kole podle svého vnitřního svědomí a nenechte se manipulovat druhými.
Luboš Kolafa, sekretář SFŘ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *