11.2 Světový den nemocných

Světový den nemocných každoročně připadá na 11. února, na den památky Panny Marie Lurdské. Byl vyhlášen v roce 1992 sv. Janem Pavlem II.

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“
(Mt 11,28)

Výňatek ze slov papeže Františka: Nemocný proto vedle léčby očekává i podporu, povzbuzení a pozornost… zkrátka lásku. Kromě toho je u nemocného jeho rodina, která trpí a také vyžaduje povzbuzení a blízkost…

Ze srdce děkuji dobrovolníkům, kteří se dávají do služby nemocným a často nahrazují nedostatečné struktury a svými skutky něžnosti a blízkosti ukazují obraz Krista milosrdného Samaritána.

Panně Marii, Uzdravení nemocných, svěřuji všechny lidi, kteří snášejí tíži nemoci, spolu s jejich rodinnými příslušníky a také všechny zdravotnické pracovníky. Všechny s láskou ujišťuji o své blízkosti v modlitbě a posílám jim své apoštolské požehnání.

FRANTIŠEK

Františkánská spiritualita nás vede ke službě potřebným a lidem na okraji

I když jsou jen někteří mezi námi odborný či proškolený personál, či dobrovolník, každý z terciářů může poskytovat podporu, povzbuzení, pozornost a lásku. Nejen nemocným ale i jejich příbuzným. To můžeme dělat každý podle svých možností, příhodných okolností všude tam, kam “dosáhneme”. Třeba jen tím, že se usmějeme na ty co mají soužení a budeme se za ně modlit.